9 januari 2022

Het roadbook, hoe werkt dat dan?

Terwijl de rustdag achter de rug is, een keer een artikeltje over wat Maik en Rob elke dag meemaken. En dan vooral Rob, Maik ziet voornamelijk het uitzicht naar buiten en een stuur voor zich - Rob heeft een arsenaal aan apparatuur met schermpjes en knopjes waarmee hij de richting moet bepalen. Voornaamste onderdelen: een snelheidsmeter, een kompas, het roadbook (dit jaar voor het eerst digitaal) en de GPS van de organisatie. In de Rallye du Maroc in oktober heeft Rob al kunnen oefenen met dit digitale roadbook, dat was wel even lekker.

Tot dit jaar was het roadbook een papieren boekje waar de navigatoren de avond van te voren druk bezig waren met allerlei kleuren markeerstiften om bepaalde aanwijzingen te kleuren. Die kleuren zijn natuurlijk sneller te herkennen dan tekst of pijltjes, en daarmee in één oogopslag duidelijk als er een gevaar is of iets anders. Dit jaar zit er voor Robs neus een tablet waar dezelfde aanwijzingen worden getoond, maar dan al ingekleurd en wel. Een kwartier voor de start wordt de route ingeladen en dat is dus ook de eerste keer dat de navigatoren het zien. En wat zien ze dan? Nou, hier een voorbeeld (gedeeld door de organisatie). De linkerkolom toont afstanden (absoluut, dus vanaf het begin, en vanaf het vorige referentiepunt). Dit klopt vaak niet helemaal, vandaar dat Rob bij elke referentie een afstandsmeter op nul zet, en er ook een afstandsmeter vanaf het begin meeloopt. 

In het midden kleine afbeeldingen die iets zeggen over de richting, maar ook over referentiepunten en een kompaskoers. Maik heeft ook een klein display die de kompaskoers toont voor zich, zodat hij die aanwijzing zelf kan opvolgen. Om deze kolom te snappen moet Rob dus wel al die icoontjes kennen. In de rechterkolom staan nog wat aanwijzingen in iets wat lijkt op codetaal, maar eigenlijk zijn het afkortingen van Franse termen. Hieronder dus een voorbeeld, en de uitleg staat eronder.

© Amaury Sport Organisation

Bij km 17.78, 530m na de vorige instructie, let op voor verborgen checkpoint C [geeft minstens 15 minuten straftijd wanneer niet behaald]. Let op! Potentieel gevaarlijk punt wanneer je links off piste gaat en de duinen in. [HP DS DN - is een afkorting voor het Franse hors piste dans dunes (off piste duinen in)]. Kompaskoers 268°.

Bij km 18.60, 820m na de vorige instructie, verlaat je Route L3 en neem een flauwe bocht rechts de duinen in, waar de weg ophoudt. Kompaskoers 180°, dus naar het zuiden.

Let op! Bij km 18.94, 340m na de vorige instructie, moet je een veiligheidscheckpoint behalen. Let op!!! (3 uitroeptekens is maximaal gevaar). Bij het verlaten van de duinen [END DN] ligt een nauwelijks zichtbare greppel op een slecht pad. [MVS is het Franse mauvais = slecht]. Hierna een flauwe bocht rechtsaf, kompaskoers 80°.

Bij km 21.1, 2.16km na de vorige instructie, ga naar beneden door duinen afgewisseld met struiken en een rivier van 300m breed. Vervolgens off piste rechtsaf een 50m brede wadi in (opgedroogde rivierbedding, oued in het Frans) met een kompaskoers van gemiddeld 5°.

Bij km 21.33, 230m na de vorige instructie, ga rechtsaf bovenaan de heuvel een duidelijk gemarkeerd pad op, waaraan nog een aantal andere paden parallel lopen. [ET P // is et piste parallel - en parallelle paden]

Sommige notities zijn redelijk dicht bij elkaar, en moeten dus snel ontcijferd en doorgegeven worden voor de volgende note eraan komt. En niet te vergeten, je niet af laten leiden door alle sporen die er al staan door de andere motoren, quads en wat er nog meer al over diezelfde route is gegaan...

naar deze bron